Student Care is een instituut voor onderwijs ondersteuning. Kinderen en volwassenen die extra hulp kunnen gebruiken op het gebied van lezen, taal, rekenen, schrijven en leerlingen met gedragsproblemen zoals PDD-NOS of ADHD etc. kunnen bij Student Care terecht. Ieder kind is uniek en heeft een eigen leerstijl en aanpak nodig. Een ervaren remedial teacher en zorgverlener biedt hulp op maat en sluit aan op de leerstof van het basisonderwijs en een aantal vakken van het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de vraag is les en ondersteuning aan oudere leerlingen, in een aantal situaties, ook mogelijk.

Lessen

Lessen worden individueel of in een kleine groep gegeven, door een ervaren remedial teacher. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde materialen (Kleur-Rijk-Leren). Lessen worden op de locatie van CBS de Winde te Hurdegaryp of bij Patricia aan huis gegeven. Les op een andere locatie is bespreekbaar. (Dan geldt een aangepast lestarief.) Naast individueel les of groepsles kunt u bij Student Care ook terecht voor het afnemen van een diagnostische rekentoets.

Ondersteuning

Kinderen en jongeren met een medische achtergrond of een indicatie als PDD-NOS of ADHD hebben in een aantal gevallen ook op andere terreinen hulp nodig zoals bijvoorbeeld: het leren communiceren, leren spelen, boodschappen leren doen, leren concentreren, faalangst overwinnen enzovoort. Daarnaast is het werken aan de zelfredzaamheid een belangrijke vorm van ondersteuning. Hiervoor kunnen leerlingen ook bij Student Care terecht.

De verplichte spellingtoets voor HBO halen is ook mogelijk voor mensen met dyslexie.

Extra uitleg, eenvoudige oefeningen en de inzet van kleuren helpen om de werkwoordspelling onder de knie te krijgen. De spellingtoets halen vraagt wel voldoende oefening van de student. De uitleg van de werkwoordspelling kan gevolgd worden in de vorm van individuele bijles of samen met medestudenten. De groepslessen starten bij minimaal 4 deelnemers.