Het is fijn als kinderen, met hulp en op eigen kracht en inzicht leren reken maar soms is er extra hulp nodig om een kind de juiste strategieën aan te leren en het inzicht te stimuleren met geschikte hulpmiddelen. In “onderwijsland” is er al veel aan hulpmiddelen beschikbaar. Kinderen die moeite hebben met tafels krijgen een tafelkaart maar kinderen die moeite hebben met sprongen op de getallenlijn hebben meestal alleen een kralenketting of een telraam / rekenrek tot hun beschikking en een getallenlijn aan de muur. Maar in een aantal gevallen is dit beslist onvoldoende voor het kind. Kleur-rijk-rekenen biedt die ondersteuning wel.

Kleur-rijk-rekenen heeft een speciale getallenlijn ontwikkeld en een rekenkaart. Met deze hulpmiddelen is een spel ontwikkeld waardoor de leerlingen uitgenodigd worden om rekensprongen te maken. In de handleiding staat het een en ander uitgelegd. Benodigdheden zijn: de speciale getallenlijn, de rekenkaart, twee dobbelstenen, per speler een pion of fiche en de handleiding.

De getallenlijn

De getallenlijn maakt de vijf – en de tienstructuur zichtbaar en geeft aan alle getallen met hetzelfde eindcijfer dezelfde kleur. Hierdoor ondersteunen de kleuren de getalstructuur en herkenbaarheid van de getallen.

De rekenkaart

De rekenkaart is een hulpmiddel waar leerlingen veel steun aan kunnen hebben bij het leren rekenen, vooral in de groepen 4 en 5 van de basisschool. Door de inzet van de rekenkaart kunnen leerlingen die moeite hebben met rekenen, langer met de methode meerekenen. Daardoor is het voor de betreffende leerling en voor de leerkracht een prettige ondersteuning. De rekenkaart is geschikt voor optelsommen en voor minsommen tot 100. Daarnaast kan een leerling zelf tafelsommen met behulp van MAB-materiaal of fiches op de kaart zichtbaar maken. Op diverse scholen is men heel enthousiast over deze didactisch verantwoorde rekenhulp. Ga voor de prijzen of uw bestelling naar de catalogus.

De inzet van de getallenlijn, het spel en de rekenkaart betekent minder extra werk en instructie voor de leerkracht. Kleur-rijk-rekenen is prima inzetbaar naast elke ander methode als extra ondersteuning bij het beginnend rekenen.De methode is ontwikkeld door: Patricia, zorgleerkracht in het basisonderwijs.

Voordelen die de methode biedt

 • Houvast, duidelijkheid en structuur
 • Systematisch naar kleur en vorm
 • Grote herkenbaarheid
 • Extra houvast door de kleuren
 • Veilige en goede opbouw getalbeeld
 • Veilig springen over het tiental heen (erbij en eraf)
 • Spelelement
 • Gebruiksvriendelijk voor de leerkracht
 • Gebruiksvriendelijk en uitnodigend voor de leerling
 • Eenvoudig uit te breiden
 • Bij allerlei sommen inzetbaar
 • Bij allerlei niveaus inzetbaar
 • Bij allerlei methodes inzetbaar
 • Faalangstige leerlingen hebben een doeltreffend houvast.
 • Leerlingen met problemen kunnen langer met de groep meerekenen.